Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Phím tắt trong Photoshop toàn tập

Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh rất phổ biến với ưu điểm nhiều chức năng, giao diện thuận tiện cho việc thiết kế và hơn nữa có rất nhiều tài liệu dạy học Photoshop trên mạng. Bài viết này mình sẻ cho bạn về các phím tắt trong phần mềm Photoshop, đây là một trong những kĩ năng mà người dùng Photoshop cần có để có thể thao tác nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Phím tắt trong Photoshop toàn tập - Thao tác nhanh hơn trong Photoshop


1. Hệ thống File

 • Ctrl + N : tạo File mới
 • Ctrl + O : mở file
 • Ctrl + Alt + O : mở file từ Adobe Bridge
 • Ctrl + W : đóng file
 • Ctrl + S : lưu
 • Ctrl + Shift + S : lưu ra các dạng #
 • Ctrl + Alt + S : lưu thêm 1 bản copy
 • Ctrl + P : in ảnh

2. Phím tắt F

 • F1 : mở cửa sổ trợ giúp
 • F2 : cut
 • F3 : Copy
 • F4 : Paste
 • F5 : mở Pallete Brush
 • F6 : mở Pallete màu
 • F7 : mở Pallete Layer
 • F8 : mở Pallete Info
 • F9 : mở Pallete Action

3. Các lệnh chọn Select trong Photoshop

 • Ctrl + A : chọn tất cả
 • Ctrl + D : bỏ vùng chọn
 • Ctrl + Shift + D : chọn lại vùng chọn
 • Ctrl + Shift + I : nghịch đảo vùng chọn
 • Ctrl + Al t+ D : mở biên vùng chọn
 • Ctrl + F : lặp lại Filter cuối cùng
 • Ctrl + Shift + F : chỉnh Opacity Brush

4. Nhóm lệnh thao tác với Layer

 • Ctrl + Shift + N: tạo Layer mới
 • Ctrl + J : nhân đôi Layer
 • Ctrl + Shift + J : cắt Layer
 • Ctrl + G : tạo nhóm Layer
 • Ctrl + Shift + G : bỏ nhóm Layer
 • Ctrl + Shift + ] : chuyển Layer lên trên cùng
 • Ctrl + ] : chuyển Layer lên trên
 • Ctrl + [ : chuyển Layer xuống dưới
 • Ctrl + Shift + [ : chuyển Layer xuống dưới cùng
 • Ctrl + E : ghép các Layer được chọn
 • Ctrl +Shift + E : ghép tất cả các Layer

5. Phím tắt với nhóm Image

 • Ctrl + L : bảng Levels
 • Ctrl + Shift + L : tự động chỉnh Levels
 • Ctrl + Alt + Shift + L : tự động chỉnh Contrast
 • Ctrl + M : bảng Curves
 • Ctrl + B : bảng color Blance
 • Ctrl + U : bảng Hue/Saturation
 • Ctrl + Shift + U : bảng Desaturate
 • Ctrl + I : bảng Invert

6. Nhóm lệnh Edit

 • [ : phóng to nét bút
 • ] : thu nhỏ nét bút
 • Ctrl + Z : trở lại bước vừa làm
 • Ctrl + Alt + Z : trở lại nhiều bước
 • Ctrl + X : cắt
 • Ctrl + C : copy
 • Ctrl + Shift + C : copy Merged
 • Ctrl + V : Paste
 • Ctr l+ Shift + Ctrl + V : paste chồng lên
 • Ctrl + T : xoay hình / chỉnh tỉ lệ
 • Ctrl + Shift +T : làm lại bước Free Transform

7. Nhóm phím tắt công cụ Toolbar

 • V : di chuyển
 • M : tạo vùng chọn
 • L : tạo vùng chọn tự do
 • W : tạo vùng chọn theo màu
 • C : cắt hình
 • I : chấm màu . Thước kẻ
 • J : chấm sửa chỗ chưa hoàn thành
 • B : nét bút
 • S : lấy mẫu từ 1 ảnh
 • Y : gọi lại thông số cũ của ảnh
 • E : tẩy
 • G : đổ màu / đổ màu chuyển
 • .   : mô tả hiện tường miết tay
 • O : làm tối ảnh
 • P : tạo đường Path . Vector
 • T : viết chữ
 • A : chọn đường Path . Vector
 • U : vẽ các hình cơ bản
 • H : Hand Tool
 • Z : phóng to / nhỏ hình
 • D : quay về màu cơ bản ban đầu
 • X : đổi màu trên bảng màu

8. Nhóm phím tắt View

 • Ctrl + Y : xem màu CMYK
 • Ctrl + Shift + Y : xem gam màu ngoài hệ CMYK
 • Ctrl +  + : phóng to
 • Ctrl +  - : thu nhỏ
 • Ctrl + 0 : xem hình tràn màn hình
 • Ctrl + Shift + H : ẩn các đường Path
 • Ctrl + R : hiện thước
 • Ctrl + ; : ẩn Guides
 • Ctrl + Shift + ; : nhảy bằng Guides
 • Ctrl + Alt + ; : khóa Guides
 • Ctrl + " : hiện lưới
 • Ctrl + Shift + ' : nhảy bằng lưới
Sưu tầm