Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Cách hiện file bị ẩn do virus

Windows có 1 tính năng rất hay là cho phép chúng ta ẩn thử mục hoặc folder trên máy tính, giúp tránh được sự nhòm ngó của bạn bè hoặc người thân khi bạn cho họ mượn dùng. Nếu ẩn bằng cách này thì bạn có thể cho nó hiện lại một cách dễ dàng nhưng nếu bị virus làm ẩn thì không thể làm theo cách thông thường được vì file giờ đã bị gắn thuộc tính System.

Hướng dẫn hiện file bị ẩn do virus chi tiết bằng hình ảnh


Cách hiện file bị virus làm ẩn bằng phần mềm FixAttrb

Download FixAttrb. Trước khi sử dụng phần mềm thì bạn hãy dùng trình duyệt virus để quét hết virus trong folder vì file vẫn có thể bị ẩn trở lại nếu như còn virus trong đó.

Đầu tiên mở phần mềm lên, click vào Chọn thư mục để đến folder, file hoặc nếu như file mẹ bị ẩn thì bạn chọn cả ổ luôn để quét.

Cách hiện file bị ẩn do virus

Chọn xong bấm OK.

Cách hiện file bị ẩn do virus

Click vào nút Hiện các file ẩn.

Cách hiện file bị ẩn do virus

Bấm Có để đồng ý cho phần mềm quét.

Hướng dẫn hiện file hoặc folder bị ẩn do virus

Xong rùi, mấy file bên trong đã hiện ra. Nếu mấy file trong đây không phải do virus ẩn mà bạn chỉ đặt thuộc tính ẩn cho file thì nó cũng hiện ra hết ở đây.

Hướng dẫn hiện file ẩn do virus

Đây chỉ là 1 trong số nhiều cách thôi vì vẫn còn cách dùng Command Line (cửa sổ dòng lệnh DOS) để hiện file mà không cần phần mềm nhưng vẫn có bạn làm cách đó không thành công nên mình không giới thiệu ở đây.