Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Phím tắt trong Google Drive toàn tập

Google Drive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Google, dù chỉ ra đời vào năm 2012 nhưng nó nhanh chóng phổ biến, mình thấy ở Việt Nam được rất nhiều bạn sử dụng và mình cũng dùng cái này vì dung lượng lưu trữ cao, băng thông không giới hạn, tốc độ upload và download cao, hơn nữa nó là dịch vụ của Google nên bạn cứ yên tâm.

Nhằm giúp người dùng có thể thao tác nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn trên Google Drive, Google cung cấp các phím tắt cho người dùng, mình đảm bảo dùng cái này thì nhanh hơn dùng chuột rất nhiều. Dùng để lựa chọn

 • J hoặc  : chọn mục phí dưới
 • K hoặc  : chọn mục phía trên
 • L hoặc  : chọn mục bên phải
 • H hoặc  : chọn mục bên trái
 • Ctrl + Dấu cách hoặc X hoặc Ctrl + X : Chọn/bỏ mục
 • Shift +  : mở rộng vùng lựa chọn xuống dưới
 • Shift +  : mở rộng vùng lựa chọn xuống trên
 • Shift +  : mở rộng vùng lựa chọn sang phải
 • Shift +  : mở rộng vùng lựa chọn sang trái
 • Ctrl +  : di chuyển xuống mà không thay đổi vùng chọn
 • Ctrl +  : di chuyển lên mà không thay đổi vùng chọn
 • Ctrl +  : di chuyển sang phải mà không thay đổi vùng chọn
 • Ctrl +  : di chuyển sang trái mà không thay đổi vùng chọn
 • Ctrl + A hoặc Shift + A : chọn tất cả các mục
 • Shift + N : Xóa tất cả lựa chọn

Chuyển đến

 • G N hoặc G Fngăn điều hướng
 • G Lchế độ xem mục
 • G Dngăn chi tiết / Hoạt động
 • G Utrạng thái tải lên
 • G Atrạng thái tải xuống
 • G T : đầu trang
 • G P : dịch chuyển lên một thư mục trong đường dẫn

Ứng dụng

 • ? hoặc Ctrl + / : hiển thị phím tắt
 • D : hiện/ẩn ngăn chi tiết
 • I : hiện/ẩn ngăn hoạt động
 • V : chuyển đổi giữa chế độ xem lưới và xem danh sách
 • / : tìm kiếm trên Drive của bạn
 • Q Q : chọn mật độ hình ảnh tiếp theo
 • M : hiển thị tin nhắn cuối cùng

Tạo

 • Shift + F : thư mục
 • Shift + T : tài liệu
 • Shift + P : bản trình bày
 • Shift + S : bảng tính
 • Shift + O : biểu mẫu
 • Shift + D : bản vẽ

Menu

 • C : tạo
 • : tác vụ khác
 • : tác vụ đối với thư mục hiện tại
 • : sắp xếp
 • : cài đặt

Tác vụ

 • Enter hoặc : mở mục
 • : đổi tên mục
 • . (dấu chấm) : chia sẻ các mục đã chọn
 • : xem trước các mục đã chọn
 • Delete hoặc : xóa
 • : di chuyển các mục đã chọn
 • Shift + Z : thêm những mục đã chọn vào một thư mục
 • : gắn dấu sao/hủy gắn dấu sao mục
 • Ctrl + Z : hoàn tắc tác vụ cuối cùng
 • Ctrl + Shift + Z : làm lại tác vụ được hoàn tắc cuối cùng