Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Bảng kí tự đặc biệt alt full - dùng trong Facebook, Word, game...

Trong những bài viết trước, mình có tổng hợp rất nhiều bảng kí tự đặc biệt với nhiều chủ đề khác nhau cho dễ tìm kiếm khi cần, bạn nhìn lên menu sẽ thấy mục đó liền. Để chèn những kí tự này ta chỉ cần copy rồi dán vào nơi cần chèn là được. Và điều đặc biệt là khá nhiều kí tự trong đó lại có thêm 1 cách chèn khá độc đáo nữa, với cách này ta chỉ cần nhớ số của nó là có thể chèn vào văn bản ngay lập tức mà không cần phải rườm rà như lúc trước. Sau đây là bảng kí tự đặc biệt alt đầy đủ cho bạn.
Mình nghĩ có thể rất nhiều bạn sẽ cần nên hôm nay mới tổng hợp thêm 1 bảng kí tự nữa, khá là thú vị đấy nhé.

Cách chèn kí tự đặt biệt bằng phím alt

Bước 1: Đầu tiên bạn phải bật phím Num lock hoặc Scr Lock trên bàn phím cái đã.

Bước 2: Giữ phím Alt và gõ số tương ứng (Nhớ phải gõ số tại hàng phím bên tay phải mới được).

Ví dụ: Muốn chèn , chỉ cần giữ phím Alt rồi gõ số 1 là ra 
           Muốn chèn ♥, Alt+3 là ra (thường người ta ghi tắt quá trình là Alt+số)

SymbolAlt CodesSymbolAlt CodesSymbolAlt Codes
Kí tự alt cơ bản
☺123
456
789
10♂11♀12
131415
1617↕18
‼1920§21
222324
252627
282930
31Space32!33
"34#35$36
%37&38'39
(40)41*42
+43,44-45
.46/47048
149250351
452553654
755856957
:58;59<60
=61>62?63
@64A65B66
C67D68E69
F70G71H72
I73J74K75
L76M77N78
O79P80Q81
R82S83T84
U85V86W87
X88Y89Z90
[91\92]93
^94_95`96
a97b98c99
d100e101f102
g103h104i105
j106k107l108
m109n110o111
p112q113r114
s115t116u117
v118w119x120
y121z122{123
|124}125~126
127Ç128ü129
é130â131ä132
à133å134ç135
ê136ë137è138
ï139î140ì141
Ä142Å143É144
æ145Æ146ô147
ö148ò149û150
ù151ÿ152Ö153
Ü154¢155£156
¥157158ƒ159
á160í161ó162
ú163ñ164Ñ165
ª166º167¿168
169¬170½171
¼172¡173«174
»175176177
178179180
181182183
184185186
187188189
190191192
193194195
196197198
199200201
202203204
205206207
208209210
211212213
214215216
217218219
220221222
223α224ß225
Γ226π227Σ228
σ229µ230τ231
Φ232Θ233Ω234
δ235236φ237
ε238239240
±241242243
244245÷246
247°248249
·250251252
²2532540128
013201330134
0135ˆ01360137
Š01380139Œ0140
014501460147
014801500151
˜01520153š0154
0155œ0156Ÿ0159
¨0168©0169®0174
¯0175³0179´0180
¸0184¹0185¾0190
Vẫn chưa tìm được kí tự mình cần? Xem bảng tổng hợp khủng hơn tại đây nhé: bietmaytinh.com/alt-codes/