Gộp ô, chia ô bảng trong Word (Bảng - Phần 4)

Trong phần 4 này, mình sẽ hướng dẫn cách gộp và chia ô bảng trong Word, đây là kỹ thuật cơ bản bạn cần biết để tạo những bảng biểu phức tạp. Trong Word có đến hai cách để làm nhưng thường các trang web khác chỉ hướng dẫn cách 1 mà thôi, tuy vậy không có nghĩa là cách 2 không thuận tiện và trong nhiều trường hợp nó còn giúp bạn tiết kiệm được kha khá thao tác.

Cách 1

Gộp ô trong bảng biểu

Để gộp nhiều ô thành một ô đầu tiên ta bôi đen hết những ô muốn gộp sau đó click chuột phải chọn Merge Cells là xong.

cách gộp ô, chia ô, tách ô bảng trong Word

Kết quả sau khi gộp. Nếu bạn muốn gộp những ô hàng dọc thì làm tương tự.

hướng dẫn gộp ô, chia ô bảng trong Word

Chia ô trong bảng biểu

Để chia một ô thành nhiều ô, đầu tiên ta chọn ô muốn chia sau đó click chuột phải chọn Split Cells...

Cách chia ô, tách ô, gộp ô bảng trong Word

Trong hộp thoại Split Cells, điền số cột và số hàng mình muốn sau đó bấm Ok.
  • Number of columns : Số cột.
  • Number of rows       : Số hàng.
Ví dụ muốn chia thành ba ô nhỏ thì điền Number of columns là 3 sau đó bấm Ok. Hàng Number of rows dùng trong trường hợp bạn muốn chia ô thành nhiều hàng mà thực tế thì ít dùng cái này lắm nhưng giới thiệu cho biết.

Chọn cột, hàng muốn chia, tách ô bảng trong word

Kết quả

Hướng dẫn chia ô, tách ô bảng trong Word

Nếu không thích dùng chuột, ta có thể dùng tab Layout để làm. Tab Layout sẽ xuất hiện khi bạn click hoặc chọn 1 ô bất kì trong bảng. Để chia ô bạn chọn nút Split Cells, chọn Merge Cells để gộp ô.

Thực sự thì mới làm quen nhiều người rất dễ nhầm tính năng này không biết cái nào là gộp cái nào là chia và cách đơn giản nhất là nhìn vào icon của chúng để biết được tính năng của nó là gì.

Dùng tab design để chia ô, gộp ô bảng trong word

Cách 2

Gộp ô, chia ô bằng Draw Table và Eraser trong Word

Ở phần trước mình có hướng dẫn cách dùng 2 công cụ này để tạo bảng, cột hay hàng rất hiệu quả và trong phần này ta vẫn có thể dùng nó để chia hay gộp ô.

Gộp ô 
Chọn một ô bất kì trong bảng để tab Design xuất hiện sau đó chọn Eraser. Nếu dùng Word 2013 thì bạn chọn tab Layout mới thấy được nút này.

Dùng Eraser để gộp ô bảng trong word
Lúc này con trỏ chuột sẽ biến thành cục tẩy, giờ chọn đường thẳng nào trong bảng thì đường đó sẽ bị xóa vì vậy bạn cứ xóa hết các đường ngăn cách giữa các ô để hợp chúng thành một.

Hướng dẫn dùng eraser để gộp ô bảng trong Word

cách gộp ô trong bảng bằng công cụ Eraser trong Word

Chia ô
Tương tự như trên, chọn ô muốn chia sau đó click vào tab Design > Chọn Draw Table. Chọn tab Layout nếu dùng Word 2013. Giờ bạn chỉ cần sử dụng chuột vẽ đường thẳng để chia ô.

Dùng Draw Table để chia ô bảng trong Word
Muốn chia ô thành nhiều hàng thì cũng làm tương tự.

Chia ô bảng biểu bằng Draw table trong Word

Chia sẻ bài viết phía trên

Thích tạo blog, thích thiết kế và thích vẽ nhưng hiện tại vẽ hơi xấu (nghĩ đúng là khó hơn làm), mong 1 ngày đăng được tranh biếm họa công nghệ của mình lên blog. Ước mơ nhỏ bé là có cuộc sống tự do, không cần lo nghĩ gì và được đi du lịch khắp thế giới.